Startsidan      Böcker      Dramatik      Kultur-/barnprojekt

Margareta Lindberg

Från baktid till framtid
Från baktid till framtid
Denna musikteaterföreställning är en lokalhistorisk kavalkad, som sträcker sig från den tid då Norrtälje bara var några blankblöta skär och ända in i framtiden.
Projektet var Norrtäljes största satsning inför Kulturhuvudstadsåret 1998.
Också i denna pjäs har jag hämtat stora delar av materialet ur en bok jag gjorde tillsammans med elever.
På scenen stod ett 40-tal elever från Anne Kulles teatergrupper i Norrtälje.

Pjäsen pågick i två akter - c:a 2 timmar inklusive 20-minuters paus.