Startsidan      Böcker      Dramatik      Kultur-/barnprojekt

Margareta Lindberg

Lek - en konferens om livslångt lekande 2002-2004
xx

Man slutar inte leka för att man blir gammal Man blir gammal för att man slutar leka.

Vi är inte ensamma i Norrtälje om att ha insett lekens stora betydelse för människor i alla åldrar. Den landsomfattande kampanjen "Lär för livet" invigdes på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg i september 2002. Kampanjen är en vidareutveckling av den ideella föreningen Läsrörelsens arbete.

Lär för livet -kampanjen var planerad att pågå under två år och drev ett flertal projekt. Kampanjledningen såg projektet "Lekens betydelse för lärandet" som det viktigaste av dessa projekt. Här samarbetar man med förskolor, grundskolor och de främsta bland lekexperter och lekforskare för att lyfta fram lekens och lekmiljöns betydelse för fantasi, lärande och kreativa lösningar.

I varje län valde kampanjledningen ut en kommun (I Stockholm, Göteborg och Malmö utsågs två kommuner), som värd för en konferens om "det livslånga lekandet".

Jag tog kontakt med kampanjledningen, och föreslog att Norrtälje kommun skulle bli en av de utvalda kommunerna i Stockholms län. Efter ytterligare ett möte mellan kampanjledningen och representanter för Norrtälje kommun utsågs Norrtälje till den ena värdkommunen. Botkyrka blev den andra.

Anledningen till att man fastnade just för Norrtälje var att kommunen redan visat att man tar leken på allvar genom:
- satsningen på den lekutställning, som barn från Rådmansö och Rimbo gjorde på Roslagsmuseet - En rolig historia

- den trägna föreningen Sånglekarnes verksamhet

- Lekprojektet i Edsbro

- att man tycker att tanken på ett Lekens Hus är spännande och angelägen

- att kommunens tjänstemän vid ett möte gjort ett gott intryck på Lär för livets representanter.

Konferensen genomfördes den 29:e oktober 2003 på Hotell Roslagen. Fantasifullt klädda barn från Medborgarskolans teaterkurser tog emot deltagarna och visade dem till rätta. Kultur och fritidschefen Björn Ahlsén höll med lätt hand och glimten i ögat ordning på programmet. Föreläsningar varvades med lekfulla aktiviteter. I pauserna kunde deltagarna också besöka miniutställningar där Norrtälje Turistbyrå, Open for Business, Edsbro skola och Roslagsmuseet presenterade sig. Det fanns också möjlighet att leka snörlekar, bolla mot vägg, hoppa rep, lära sig jonglera och inte minst satsa kulorna man hittat i sin lilla överraskningsstrut på kulturen i Norrtälje. Kulturchefen själv satsade generöst sina där han satt på golvet med med bara en liten bräcklig pyramid mellan sig och hänsynslösa stenkastare.

Barnen från Edsbro gjorde ett bejublat framträdande med en minimusicalen Den magiske Hattmakaren, som tagits fram inom ramen för lekprojektet. (Manus Margareta Lindberg)

Seminariet hade 200 deltagare och gav ett överskott på drygt 10000 kr.

Överst