Startsidan      Böcker      Dramatik      Kultur-/barnprojekt

Margareta Lindberg

Norrtälje i Roslagen i Världen
Oskar i paradiset
1998
När jag gick i gymnasiet hörde jag en gång Sven Stolpe debattera ett förslag om att skära ner på skolans historieundervisning. "En människa utan historia är en tok!" dundrade han. Det retade mig att han kunde formulera en så dum åsikt med sådan slagkraft. Vi hade en mycket tjusig och spännande historielärare, men så långt som till att lyssna på det han sa sträckte sig aldrig mitt intresse. För mig var historisk kunskap bara ett meningslöst sammelsurium av årtal, kungar, krig och freder, lagar och regeringsformer. Kanske klädsamt som allmänbildning, men för övrigt tämligen lågprioriterat.
Nu, efter mitt arbete med barnen i Roslags-Kulla, vet jag bättre. Jag har blivit begiven på historia och ju mer jag lär mig desto mer förtvivlad blir jag när jag märker hur roligt jag kunde ha haft och hur klok jag kunde ha blivit om jag fattat för 40 år sedan att man inte får slarva med sin historia. I vår tid, när teknik och naturvetenskap utvecklas i ett rasande tempo, känns det viktigare än någonsin att slå vakt om humanistiska värden. Vi måste reflektera över vad som är stort och smått, viktigt och oviktigt, för att kunna ta vara på och bruka ny teknik och ny kunskap på ett bra sätt. Att studera historia upplever jag som ett sätt att lära sig se sig själv och sin tid med litet distans och ödmjukhet. Vi behöver perspektiv. Det är så lätt att glömma att människans grundläggande drivkrafter och problem inte har förändrats särskilt mycket under historiens gång. Frågan: "Kan man kalla det framsteg om en kannibal använder kniv och gaffel?" känns ständigt aktuell.
Jag tror att ett bra sätt för barn att närma sig historia är att börja på hemmaplan. Nära i tiden. Nära i rummet. Det är då historien får liv och man blir nyfiken och vill förstå varför det var just så här, vid just den här tiden.
Inför Kulturhuvudstadsåret 1998 tog jag och Anne Kulle initiativ till projektet "Från Baktid till Framtid" i Norrtälje. Nu hade vi blivit litet styva i korken och nöjde oss inte längre med att gå 200 år tillbaka i tiden. 160 högstadieelever på Flygskolan i Norrtälje skrev tidningskrönikan: "Norrtälje i Roslagen i Världen", som sträckte sig från bronsåldern och ända in i framtiden.
Arbetet inleddes med att eleverna läste in historiekursen för den tidsperiod som ingick i läroplanen för respektive årskurs. Utifrån den gemensamma kunskapsplattformen, fick eleverna sedan välja ett ämne de tyckte var intressant att fördjupa sig i.
Tidningskrönikan som form visade sig vara ett lyckokast. Det blev en blandning av lokalnyheter och större internationella och nationella händelser, kultur, sport, serier och allt annat material en lokaltidning kan tänkas innehålla. Engagemanget för kulturprojekt på högstadiet är ju något ojämnt fördelat, men i en tidning behövs både stora reportage och notiser, småannonser och insändare. Det gjorde att alla, oavsett ambitionsnivå , kunde bidra och känna sig delaktiga.
Underlaget för texterna är fakta, men nyhetsrapporteringen, i synnerhet från forntiden krävde givetvis också ett visst mått av levandegörande fantasi.
Här en annons ur "Norrtelje Forntidning" och en sida ur "Norrtelje Medeltidning":Framtiden
På högstadiet var det svårt att få eleverna att engagera sig i funderingar kring framtiden. Tanken på den egna framtiden, eller på vår gemensamma framtid, tycktes inte särskilt inspirerande för det stora flertalet. Några upplevde inte att det fanns någon plats för dem i samhället. De behövdes ingenstans. Det bästa vore om de inte fanns. Andra såg ingen framtid varken för människan eller för jorden. Annars stod en sprängd skola högt på mångas önskelista inför framtiden. Jag tror inte att framtidspessimismen och den avsaknad av visioner som eleverna gav uttryck för var fullt så stor som de ville ge sken av. I högstadiet vill nog många ha sina framtidsdrömmar för sig själva.
Det blev en musical också av högstadieelevernas material. Den fick namnet "Från Baktid till Framtid." Materialet förvaltades så väl av Anne Kulle och hennes teaterbarn och ungdomar i Norrtälje att Stockholms stad önskade sig en liknande föreställning till firandet av Stockholms 750-årsjubileum.

Boken finns på bibliotek och heter: "Norrtälje i Roslagen i Världen"
ISBN 91-630-7452-4 (Inbunden Tryckt i 1800 ex)

Överst