Startsidan      Böcker      Dramatik      Kultur-/barnprojekt

Margareta Lindberg

År efter Snilleblixtarna

2010-2012 fick jag i uppdrag av riksorganisationen Snilleblixtarna i Sverige att arbeta med en vidareutveckling av Snilleblixtkonceptet. Det resulterade i ett häfte: ÅR EFTER ÅR MED SNILLEBLIXTARNA- LÄRARHANDLEDNING och i ett omfattande material på nätet.

Mer om Snilleblixtarna hittar du på www.snilleblixtarna.se flik År efter år