Startsidan      Böcker      Dramatik      Kultur-/barnprojekt

Margareta Lindberg

Snilleblixtarna i Hallsta skola

2010-2013 arbetade jag på uppdrag av riksorganisationen Snilleblixtarna i Sverige tillsammans med lärare och elever i Hallsta skola i Norrtälje kommun med att skapa Sveriges första certifierade Snilleblixtskola. Det resulterade i ett häfte: SNILLEBLIXTARNA- Certifiera Snilleblixtskola förskoleklass - årskurs sex och ett omfattande material på nätet:
www. snilleblixtarna.se flik "Så här gjorde vi".